Ved du hvornår det er nødvendigt at foretage en kemisk APV på arbejdspladsen? Alle de virksomheder der arbejder med kemi skal have udført en kemisk APV, hvor det står beskrevet hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal taget under udførslen af arbejdet og hvordan medarbejderne skal forholde sig i forhold til sikkerheden. En kemisk APV bidrager med flere instanser der skal sørge for, at både sundhed og sikkerhed er helt i top og her er det arbejdsgiverens ansvar at give denne information videre til medarbejderne. Arbejdsmiljøgruppen guider dig igennem lovgivningen og gør dig klogere på hvordan du opfylder de krav der er op området omkring brugen af farlig kemi. 

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for en udførlig kemisk APV 

En kemisk APV har til formål at øge sikkerheden og de foranstaltninger der nesætter risikoen for at der kan opstå miljømæssige eller sundhedsmæssige uheld med de kemiske stoffer. Her er det arbejdsgiveren der har ansvaret for at sørge for, at alle papirer følger lovgivningen og at den kemiske APV er helhedsorienteret til lige præcis de arbejdsopgaver der vil kunne tænkes at finde sted på arbejdspladsen. En kemisk APV skal følge nogle tjeklister der står opskrevet i lovgivningen, hvor der er synlige detaljerede indlægssedler der vurderer risikoen i den enkelte situation. 

Hvorfor er det nødvendigt at udarbejde en kemisk APV? 

Når der arbejdes med kemiske og farlige stoffer, er det nødvendigt at foretage en kemisk APV. Her har arbejdet til opgave at sikre, at alle medarbejdere der arbejder med de farlige stoffer har styr på hvilke sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige risici der er ved at at arbejde med de enkelte stoffer. Når der udføres en kemisk APV skal der ligeledes udføres en arbejdsbeskrivelse der fortæller, hvordan det er mest hensigtsmæssigt og forsvarligt at håndtere de enkelte produkter og arbejdsgang, for at mindske at der kan opstå unødvendige uheld. 

Hvornår kræves der en uddannelse for at arbejde med kemiske produkter? 

Det er ikke alle kemiske produkter der kræver en særlig uddannelse for lovligt at have lov til at håndtere og arbejde med. Der er dog alligevel særligt farlige stoffer, som kræver en helt særlig viden, foruden den der står skrevet i den obligatoriske kemiske APV. Her er der tale om arbejde med styren, asbest og asfalt samt epoxy og isocyanat. Her er der tale om giftige eller meget gifige, ætsende eller eksplosive råvarer eller kemiske produkter som kræver ekstra forsigtighed. 

Sådan giver i medarbejderne de nødvendige informationer 

Det er en arbejdsgivers pligt at sende de nødvendige informationer og farlig kemi videre til alle de medarbejdere der i deres arbejdsgang har adgang til produkterne eller stofferne. Her skal der være en grundig redegørelse for, hvordan at medarbejderne skal håndtere produkterne mest forsvarligt. Det er arbejdstilsynet der har til opgave at sørge for kontrollen med, om de relevante ansatte i en virksomhed har fået den nødvendige viden. Din introduktion og information om de kemiske stoffer skal derfor være grundig nedskrevet samt ligeledes udføres mundtligt, så du er sikker på at alle medarbejderne ved hvad det handler om.